Επικοινωνία


 

Ο Ιατρός δέχεται με ραντεβού στα αναφερόμενα τηλέφωνα και επείγοντα περιστατικά στις ώρες λειτουργίας του ιατρείου .

 

Ολον τον υπόλοιπο χρόνο για επείγοντα περισταικά καλέστε τον Iατρό στο τηλ  6947777263


Ιατρείο